HAPPENING BKK
NLINE MAGAZINE
×
ABOUT THE AUTHOR
saiaway
เคยเป็นบก.ท่องเที่ยว และยังคงทำงานด้านการสื่อสารกับผู้คน ชอบเดินบนภูเขา ไปห้องสมุด ฝันอยากเป็นโยคี
POSTS