HAPPENING BKK
NLINE MAGAZINE
×
ABOUT THE AUTHOR
ซัมเมอร์
เขียนหนังสือ แปลหนังสือ เป็นคอลัมนิสต์พลอยแกมเพชร หลงไหล K-pop และติดตามวงการแฟชั่น
POSTS

ถ่ายรูปด้วยใจสไตล์ “วิศรุต”

16 มี.ค. 2562, 02:09 by ซัมเมอร์

Happy Birthday to TEN

27 ก.พ. 2562, 18:55 by ซัมเมอร์

สิงห์โต สาวชาววัง (คลองเตย)

27 ก.พ. 2562, 16:55 by ซัมเมอร์