HAPPENING BKK
NLINE MAGAZINE
×
ABOUT THE AUTHOR
พอลลีน งามพริ้ง
หญิงข้ามเพศเจ้าของประโยค"โลกนี้มีอะไรมากกว่าอวัยวะเพศอีกตั้งเยอะ" อดีตคนทำงานหลายบทบาททั้งสื่อมวลชน นักการตลาด คนดังวงการฟุตบอล ผ่านประสบการณ์มาแล้วทั้งมิติชายมุ่งมั่น และหญิงสุดแซ่บ
POSTS

โลกของพอลลีน #2: เชฟตัวแม่

15 ส.ค. 2560, 09:29 by พอลลีน งามพริ้ง

โลกของพอลลีน: The end of discovery

31 ก.ค. 2560, 11:29 by พอลลีน งามพริ้ง