HAPPENING BKK
NLINE MAGAZINE
×
ฉลองครบ 100 ปี การมาถึงสยามของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผ่านนิทรรศการทรงคุณค่าหาชมยาก
by HappBKK
10 ม.ค. 2566, 18:21
  236 views

เรียนรู้เรื่องราวของอาจารย์ ศิลป์ ผ่านนิทรรศการ “100 ปี ศิลป์ สู่สยาม ภาพถ่าย ผลงาน ชีวิต แนวคิด คำสอน” ที่ ริเวอร์ ซิตี้ แบงคอก

14 มกราคม พ.ศ. 2466 โปรเฟสเซอร์คอร์ราโด เฟโรชิ ได้เดินทางมาถึงสยามเพื่อรับราชการที่กรมศิลปากร กระทรวงวัง ในตำแหน่งช่างปั้น

เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการมาถึงสยามของ “ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี” ในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566 นี้ สำนักวิจัยศิลป์ พีระศรี ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน นำเสนอนิทรรศการ “100 ปี ศิลป์ สู่สยาม ภาพถ่าย ผลงาน ชีวิต แนวคิด คำสอน” นำเสนอเรื่องราวชีวิตและผลงานของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผ่านภาพถ่ายและเอกสารทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าและหาชมได้ยากยิ่ง

นิทรรศการนำเสนอภาพถ่ายหลายยุคหลายสมัยที่หาชมยากของศาสตราจารย์ศิลป์ รวมไปถึงภาพถ่ายพอร์ตเทรตและภาพถ่ายกับลูกศิษย์ นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงต้นแบบการสร้างประติมากรรม ต้นฉบับเอกสารต่างๆ ทั้งเอกสารสัญญารับราชการและร่างการสอน อีกทั้งยังนำเสนอมุมมองวิถีชีวิตส่วนตัวของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีอีกมากมาย ทั้งวิถีชีวิตในงานราชการ การเป็นอาจารย์ และคำสอนและวรรคทองที่ยังคงคงเป็นแนวทางของลูกศิษย์ ศิลปินและผู้รักงานศิลปะรุ่นหลัง
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี หรือโปรเฟสเซอร์คอร์ราโด เฟโรชิ (Professor Corrado Feroci) เกิดเมื่อวันที่ 15 กันยายน
พ.ศ. 2435 ที่เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งในขณะนั้น สยามมีนโยบายขอให้รัฐบาลประเทศอิตาลีคัดเลือกประติมากรผู้มีฝีมือมารับราชการปฏิบัติงานหล่อเพื่อถ่ายทอดความรู้แก่ชาวสยามให้มีความรู้ทางด้านศิลปะทัดเทียมกับชาวตะวันตก รัฐบาลอิตาลีจึงได้เสนอโปรเฟสเซอร์คอร์ราโด เฟโรชิ ผู้มีความรอบรู้ด้านศิลปะแขนงประติมากรรมและจิตรกรรมมารับราชการที่สยาม

14 มกราคม .. 2466 

โปรเฟสเซอร์คอร์ราโด เฟโรชิ ได้เดินทางมาถึงสยามเพื่อรับราชการที่กรมศิลปากร กระทรวงวัง ในตำแหน่งช่างปั้น และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ท่านก็ได้มีทบาทสำคัญในการส่งเสริมด้านการศึกษา การอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของสยามอย่างต่อเนื่อง โดยบทบาทสำคัญคือการเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนประณีตศิลปกรรม ซึ่งต่อมาได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร

ตลอดระยะเวลาในการทำงานนั้น โปรเฟสเซอร์คอร์ราโด เฟโรชิ ซึ่งเวลาต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศาสตราจารย์ศิลป์
พีระศรี เป็นที่รักของลูกศิษย์เสมอมา เพราะท่านไม่เพียงสอนวิชาศิลปะทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู แต่ยังถ่ายทอดการใช้ชีวิตให้กับลูกศิษย์อีกด้วย ทำให้ลูกศิษย์หลายต่อหลายคนของท่านพัฒนาจนกลายเป็นศิลปินชั้นเยี่ยมที่สร้างคุณประโยชน์แก่วงการศิลปะไทยมากมาย อาทิ ช่วง มูลพินิจ, ลาวัณย์ อุปอินทร์, ชวลิต เสริมปรุงสุข จึงเป็นที่มาของการที่ท่านได้รับการยกย่องให้เป็น "บิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทย ในเวลาต่อมา 

สำนักวิจัยศิลป์ พีระศรี ตั้งเป้าหมายว่านิทรรศการนี้จะนำพาผู้ชม โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ให้ได้รู้จักศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ในอีกหลายแง่มุมที่หลายคนอาจไม่เคยได้รู้จักและสัมผัส เพื่อสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมทุกท่าน โดยเฉพาะศิลปินไทยเพื่อให้ได้สืบสานเจตนารมย์ในการทำงานศิลปะต่อไป ดังคำของศาสตราจารย์ศิลป์ที่ว่า ...  ถ้าฉันตาย นายคิดถึงฉัน นายรักฉัน นายไม่ต้องทำอะไร นายทำงาน

นิทรรศการเปิดให้เข้าชมฟรี ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม-12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ RCB Photographers Gallery 1 ชั้น 2 ริเวอร์ซิตี้ แบงค็อก

 

ABOUT THE AUTHOR
HappBKK

HappBKK

Live Every Day

ALL POSTS