HAPPENING BKK
NLINE MAGAZINE
×
"ประเพณีออกหว่า" ปีนี้จัดแบบนิวนอร์มัล
by Prasert Thepsri
21 ต.ค. 2564, 14:26
  190 views

การจัดงานประเพณีออกหว่า ในเทศกาลออกพรรษาของจังหวัดแม่ฮ่องสอนปฏิบัติตามมาตรการป้องเชื้อ COVID-19

        "ประเพณีออกหว่า" ซึ่งอยู่ในเทศกาลออกพรรษาอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน การจัดงานประเพณีออกหว่าในปีนี้มีกิจรรมเด่น ได้แก่ การตักบาตรพระสงฆ์ ตามวิถีไทยใหญ่ ในเวลาตี 3 – 6 โมงเช้าตลอดทั้งสามวันที่จัดงาน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก เทศกาลออกพรรษาของชาวอําเภอแม่สะเรียงเรียกว่า ประเพณีออกหว่า จะมีการประดิษฐ์จองพารา ซุ้มราชวัตร และโคมไฟประดับตามบ้านเรือนเพื่อ แสดงถึงการรับเสด็จพระพุทธเจ้าที่เสร็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์กลับสู่โลกมนุษย์

​​​​ประเภณี ออกหว่า แม่ฮ่องสอน        คำว่า "ออกหว่า" หมายถึง "การออกจากฤดูฝน" ยังมีกิจกรรมแห่เทียนเหง ในวันแรม 1-14 ค่ำเดือน 11
โดยประเพณีการแห่เทียนเหงที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งเป็นประเพณีหนึ่งที่สืบทอดมาจากไทยใหญ่ เทียนเหงเป็นภาษาไทยใหญ่ แปลว่า เทียนพันเล่ม ไทยใหญ่เรียกว่า “หลู่เตนเหง” คำว่า หลู่ แปลว่า ถวายหรือทาน คำว่า “เตน” แปลว่า เทียน และคำว่า “เหง” แปลว่า หนึ่งพัน ชาวพื้นเมืองพูดกันว่า “ตานเตนเหง” หรือ แห่เทียนเหง
ซึ่งเป็นเทศกาลที่มีแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ยังแสดงออกให้เห็นถึงการอนุรักษ์สืบสานประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมของพื้นบ้าน
        ชาวอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่อยู่ต่างถิ่นจะเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงนี้ เพื่อร่วมทำบุญและร่วมงานประเพณีออกหว่ากับครอบครัว โดยจะมีการตักบาตรพระสงฆ์ที่หน้าบ้านของตนเองในเวลาตี 4 ตลอดทั้ง 3 วัน
ซึ่งจะตักบาตรอาหารสดในวันแรก และอีกสองวันที่เหลือจะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องจากชาวอำเภอแม่สะเรียงมีความเชื่อกันว่า การตักบาตรที่หน้าบ้านของตนเองจะเป็นสิริมงคลต่อบ้านและคนในครอบครัว ซึ่งจะแตกต่างจากงานประเพณีออกพรรษาในท้องถิ่นอื่น ​​​​ประเภณี ออกหว่า แม่ฮ่องสอน

        กิจกรรมของงานประเพณี ออกหว่า จะมีการจัดทำซุ้มราชวัติ ( ปราสาทรับเสด็จพระพุทธจ้า) ชาวไตมักเรียกว่า “กยองเข่งปุด” เพื่อรับเสด็จพระพุทธเจ้า ชาวอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเชื่อกันว่าในวันออกพรรษา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ วันนี้เองที่พุทธศาสนิกชนจะตกแต่งหน้าบ้านของตนเอง เป็นซุ้มราชวัติประดับประดาด้วยโคมไฟ “โคมหูกระต่าย” ตกแต่งด้วยดอกไม้ ต้นกล้วย ต้นอ้อย ช่อตุง ประทีบโคมไฟประซุ้มประตูบ้านเป็นรูปปราสาทอย่างสวยงาม เปรียบเหมือนการต้อนรับพระพุทธเจ้าที่พระองค์เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ลงมา ประชาชน
        การจัดทำราชวัติ จะจัดกันล่วงหน้างาน อย่างน้อยสองวัน คือก่อน วันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี กิจกรรมลานวัฒนธรรมวัดอุทยารมณ์ (จองสูง)-วัดศรีบุญเรือง กาดหมั้วครัวฮอม นิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองแม่สะเรียง กิจกรรมถนนคนเดินและนิทรรศการหน่วยงานต่างๆ  โดยตลอดช่วงงานประเพณีออกหว่าจะมีการประดับโคมไฟหลากหลายรูปแบบ และซุ้มราชวัตร อย่างสวยงามตามท้องถนนและบ้านเรือนทั่วทั้งตัวอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
​​​​ประเภณี ออกหว่า แม่ฮ่องสอน               ในปีนี้ยังเน้นเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการป้องเชื้อ COVID-19 เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน
ภายในขบวนก็จะจัดสิ่งของเครื่องไทยธรรม มีเทียนจำนวน 1 พันเล่ม โคมหูกระต่าย โคมกระบอก ตุงและตุงจ่องกรวยดอกไม้จำนวนอย่างละ 1 พันในวันคืนแห่เทียนเหง จะมีขบวนสตรีที่ แต่งกายแบบหญิงไทยใหญ่ นำเครื่องไทยธรรมดังกล่าวร่วมขบวน และในวันนี้สิ่งที่จะขาดไม่ได้คือ ต้นโคมหูกระต่าย ที่ทำเป็นชั้น ๆ เหมือนฉัตรหรือรูปปิรามิด จำนวน 1 ต้นและต้นเกี๊ยะที่นำเอาไม้สนสามใบมาจักเป็นชิ้นเล็ก ๆ ยาวประมาณ 2.5 เมตร แล้วนำมามัดรวมกันเป็นต้นเกี๊ยะ เพื่อจุดบูชาพระพุทธเจ้าหลังจากเสร็จพิธีกรรมทางศาสนาแล้ว ในขบวนก็จะมีการละเล่นที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชน มีการแต่งตัวที่สมมุติเป็นเทพบุตร เทพธิดา และสัตว์ป่าหิมพาน นานาชนิด เช่น การฟ้อนโต การฟ้อนกิ่งกะหล่า การฟ้อนก๋ำเบ้อคง การฟ้อนเขียดแลว การฟ้อนผีโขน

[ แฟ้มภาพ] 

PHOTO BY Prasert Thepsri

ABOUT THE AUTHOR
Prasert Thepsri

Prasert Thepsri

ช่างภาพดอกไม้และใบหญ้า

ALL POSTS