HAPPENING BKK
NLINE MAGAZINE
×
พาเลท อาร์ทสเปซ​ เชิญชมนิทรรศการภาพเขียนของ วิจิตร อภิชาตเกรียงไกร “ความมืดสลัวไม่น่ากลัวแต่คือความงาม”
by HappBKK
16 ต.ค. 2562, 00:01
  1,142 views

นิทรรศการ In Praise of WIJIT’s OIL PAINTING: 60x40 ของศิลปินที่ตั้งใจถ่ายทอดความสุนทรีย์ผ่านความ มืดสลัว

        หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิจิตร อภิชาตเกรียงไกร, เลือกใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในสตูดิโอแห่งใหม่อันเงียบสงบริมคลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม ที่เขาสามารถเดินข้ามทางลูกรังเล็ก  ไปถึงที่นาที่ทำร่วมกันกับชาวบ้านในละแวกนั้น ส่วนหนึ่งเพื่อ ต่อยอดแนวคิดเกี่ยวกับนานิเวศน์สุนทรีย์ในวิถีวัฒนธรรมข้าวไทย หนึ่งในงานสาธารณศิลป์ที่เขา เป็นผู้ให้นิยาม

        ตลอด 5-6 เดือนที่ผ่านมา วิจิตรเริ่มสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหม่ที่เขาเลือกหวนกลับมาทำงาน ในรูปแบบของศิลปะบริสุทธิ์ (Pure Art) ที่ศิลปินนำความรู้สึกอันแท้จริงมาถ่ายทอด ทำงานสนองตอบ ตัวตนและความชอบ โดยไม่ได้มุ่งรับใช้แนวคิด หรือนำทฤษฎีใดมาตีกรอบถึงขนาดที่บอกว่าเขาใช้    ทักษะ หรือ Skill ในการวาดรูปจากสมัยที่ยังเรียนระดับ ปวส.ถึงปริญญาตรีมาใช้กับงานทั้งหมด

       “หากนำฝีมือหรือความรู้ระดับด็อกเตอร์มาใช้ เราอาจต้องอ้างอิงทฤษฎีศิลปะต้องเลือกแง่มุม ที่สะท้อนสังคม” วิจิตรกล่าว

       

       แต่งานทั้งหมดในครั้งนี้เขาอ้างอิงจากตนเอง การหวนกลับไปใช้ทักษะ สมัยยังเรียนปวส. และปริญญาตรี เนื่องจากเป็นช่วงที่เรายังสนุกสนานกับการวาดรูป ชอบแบบไหน ก็วาดไปแบบนั้น ซึ่งใกล้เคียงกับความเป็นศิลปะบริสุทธิ์ เราไม่คิดว่าต้องเลือกใช้สีโทนที่ทำให้คนชอบ หรือวาดในสิ่งที่คนนิยม อยากวาดอะไรก็วาดเลย แม้จะไม่ได้สวยงามหนักหนา แต่เราวาดไปตามจริง ไม่ได้เติมเสริมแต่งใด ๆ แสดงออกมาตรง ๆ เพื่อให้เห็นว่านี่เป็นอุดมการณ์ในการเขียนรูปของเรา 

        สิ่งที่เขาเลือกถ่ายทอด คือเรื่องราวรอบตัวที่ได้สัมผัสมาจริง เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของชนบท และวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของไอเดียหลักในงานที่ผ่านๆมาของศิลปิน เช่น ปิ่นโตที่ใช้ใส่ อาหารไปวัด บรรยากาศของพิธีไหว้แม่โพสพ ดอกบัวสารพัดแบบ ขันใส่ข้าวของแม่หรือแม้แต่ กระท้อนลูกโตที่เพื่อนบ้านนำมาให้เป็นของฝาก และนอกเหนือจากความจริงอันเป็นจุดร่วมของภาพ   ทั้งหมด ความมือสลัวในฉากหลังยังเป็นองค์ประกอบหลักของบรรยากาศที่วิจิตรเลือกนำมาใช้ เป็นองค์ประกอบร่วมของภาพสีน้ำมันทั้งชุดขนาด 60x40 นิ้ว ที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการจำนวน 30 ภาพ 

 

        “ความสลัวทำให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกที่คิดถึงเรื่องต่าง ๆ ทั้งเรื่องเก่า เรื่องใหม่ ในขณะเดียวกันความมืดสลัวยังไม่ใช่ความน่ากลัว ไม่ใช่ความเศร้าโศก ไม่ใช่ความเครียด ไม่ใช่เรื่อง จิตวิเคราะห์ แต่เป็นความสบายในช่วงเวลาที่ความสลัวทำงาน นอกจากนี้ความสลัวยังเป็นส่วนหนึ่ง ในวัฒนธรรมของคนไทยโดยที่เราไม่รู้ตัว เช่น ในอดีตที่ยังไม่มีแสงจากไฟฟ้า ในยามมืดเราอยู่ได้ด้วย แสงเทียน คบไฟ หรือตะเกียง เกิดเป็นความสลัวจาก่อไฟธรรมชาติ เป็นความสุนทรีย์” 

 

        หนึ่งในความปรารถนาของวิจิตรเมื่อตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบริสุทธิ์ เกิดขึ้นจาก ความเชื่อที่ว่าศิลปะบริสุทธิ์ที่ศิลปินถ่ายทอดออกมาสามารถส่งพลัง (engery) ผ่านไปยังผู้ชมได้ และเมื่อข้ามผ่านเวลาไป พลังงานนั้นจะยังคงอยู่ เรียกว่าดูกี่ครั้งก็ยังคงสดใหม่เสมอ

 

       “เราอยากให้งานศิลปะเป็นหนึ่งในนิเวศน์สุนทรีย์ของผู้ชม” วิจิตรอธิบาย หนึ่งในความหมาย ของนิเวศน์สุนทรีย์คือพื้นที่ที่อยู่แล้วมีความสุข ความสบายใจ เราพยายามทำให้คนหาพื้นที่นิเวศน์ สุนทรีย์ ของตัวเอง เช่นริมน้ำ ริมคลอง ทะเล ภูเขา หลังบ้าน ห้องครัว ห้องนอน จากนั้นลงทุนกับมัน ซึ่งที่แห่งนั้นต้องไม่กดดัน เป็นที่ที่เราอยู่แล้วมีความสุข หรือมีสิ่งแวดล้อมที่พึงใจ ซึ่งงานศิลปะก็ สามารถเป็นหนึ่งในนิเวศน์สุนทรีย์ของคุณได้ เป็นการสร้างนิเวศน์สุนทรีย์ให้กับผู้ที่ไม่ใช่ศิลปินได้

 

นิทรรศการเยิรจิตรกรรมของวิจิตร : 60x40 (In Praise of WIJIT’s OIL PAINTING: 60x40)  

  • จัดแสดงภายใน Palette Art Space ติดสถานี รถไฟฟ้า BTS ทองหล่อ (ทางออกที่ 3)  
  • ตั้งแต่วันนี้-30 พฤศจิกายน 2562
  • เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-21.00 น. 
  • สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0614174000
  • https://www.facebook.com/palette.artspace/

 

[บทความประชาสัมพันธ์]

ABOUT THE AUTHOR
HappBKK

HappBKK

Live Every Day

ALL POSTS