HAPPENING BKK
NLINE MAGAZINE
×
SHEIN สร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ผลักดันแคมเปญ ‘SHEIN Cares’
by HappBKK
29 เม.ย. 2567, 11:41
  173 views

SHEIN แบรนด์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ออนไลน์ ส่งมอบเสื้อผ้ากว่า 1,000 ชิ้น ผลักดันแคมเปญ ‘SHEIN Cares’ เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งต่อเสื้อผ้าคุณภาพดีแด่ผู้ด้อยโอกาสผ่านมูลนิธิกระจ

เพื่อเป็นการสานต่อความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านการสร้างสรรค์แคมเปญดีๆ SHEIN จึงริเริ่มแคมเปญ SHEIN Cares ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นในการกุศลของ SHEIN ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐในระยะเวลาห้าปีเพื่อช่วยเหลือสตรี เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส

ล่าสุด SHEIN ผู้ค้าปลีกแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ออนไลน์ระดับโลก ได้บริจาคเสื้อผ้าและสิ่งของมากกว่า 1,000 ชิ้น ตั้งแต่เสื้อผ้า ของเล่น และเครื่องประดับ ให้กับมูลนิธิกระจกเงาในประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1999 โดยมุ่งเน้นที่การแก้ไขปัญหาสังคม เช่น การค้ามนุษย์ การติดยาเสพติด และการไร้ที่อยู่

ตัวแทนจาก SHEIN กล่าว  "SHEIN มุ่งมั่นที่จะสร้างความแตกต่างและพลังงานเชิงบวกให้กับโลก รวมไปถึงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้คน การส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ สนับสนุนการเติบโตของคนหนุ่มสาว และช่วยลดความยากไร้ ด้วยการให้ความสนับสนุนจากภารกิจของเราในการทำให้ SHEIN เป็นแฟชั่นที่ทุกคนเข้าถึงได้ เราหวังว่าการบริจาคของเราจะสนับสนุนภารกิจสำคัญของมูลนิธิกระจกเงาได้อย่างเต็มที่ และจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับ"

โดยการร่วมบริจาคครั้งนี้เราได้จำแนกรายการต่างๆออกเป็น 3 หัวข้อเพื่อความเหมาะสมสำหรับ 3 หน่วยงานที่ทำงานเพื่อสังคมในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป โดยมีรายละเอียดเสื้อผ้าและสิ่งของที่บริจาค ดังนี้

  • คนไร้บ้าน ครอบครัวด้อยโอกาส และผู้ประสบอุบัติเหตุ – ทั้งชายและหญิง ส่งมอบเสื้อผ้ากว่า 1,200 ชิ้น ที่สวมใส่สบาย แมทช์ง่ายกับทุกลุค สามารถใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันเช่น เสื้อผ้าที่ใส่ไปทำงาน กระเป๋า รองเท้า หรือเสื้อยืดคอกลมที่ใส่ทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างสบาย
  • ศูนย์ส่งเคราะห์เด็ก  ที่จัดไว้สำหรับเด็กชายและเด็กหญิง ส่งมอบของเล่นเสริมทักษะ รวมไปถึงตุ๊กตาเพื่อสร้างความอบอุ่นและรอยยิ้มสำหรับเด็กๆได้มีความสุขในทุกวันรวมทั้งสิ้นกว่า 40 ชิ้น
  • สถาพยาบาลสัตว์ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตว์แพทย์บริการ ส่งมอบเสื้อผ้าคุณภาพดี เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าเพื่อช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดหลังการผ่าตัด

ทางด้านมูลนิธิกระจกเงา คุณวีราภรณ์ ประสพรัตนสุข หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรและระดมทุน มูลนิธิกระจกเงาได้กล่าวขอบคุณแคมเปญดีๆ จากชีอินทิ้งท้ายว่า ” ทางมูลนิธิกระจกเงาขอขอบคุณ SHEIN สำหรับการบริจาคเสื้อผ้า ของใช้ และของเล่นสำหรับเด็ก สิ่งของที่บริษัทมอบให้นี้ เราจะนำไปส่งต่อให้กับเด็กในครอบครัวขาดแคลน ยากไร้ กลุ่มผู้เดือดร้อนที่กำลังอยู่ในสถานการณ์วิกฤติ เช่น ชุมชนไฟไหม้ พื้นที่ประสบภัย เป็นต้น โปรดมั่นใจว่าเราจะบริหารจัดการสิ่งของเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ”

ABOUT THE AUTHOR
HappBKK

HappBKK

Live Every Day

ALL POSTS