HAPPENING BKK
NLINE MAGAZINE
×
แม้แต่ "เปรต" นครศรีฯ ยังต้องพ่ายโควิด-19
by Prasert Thepsri
4 ต.ค. 2564, 12:05
  146 views

ชมขบวนแห่พาเหรดเปรต และประเพณีเดือน 10 ที่นครศรีธรรมราช แบบเต็มรูปแบบจากปีก่อน

         ทุกปีในเดือน 10 ตามปฏิทินจันทรคติ โประมาณเดือนกันยายนและตุลาคม จะมีงานประเพณีที่สำคัญในภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช คืองานเทศกาลเดือนสิบ ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 เรียกว่า “วันรับตายาย” หรือ “วันทำบุญแรก” หรือ“วันทำบุญเล็ก”เป็นการทำบุญเพื่อแสดงความเคารพและกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับของคนในท้องถิ่น

Parade Festival of 10th month in South Thailand เปรตพาเรด เป็นที่น่าเสียดายว่าที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การจัดงานประเพณีงดไป ปีนี้นับเป็นปีที่สองที่งดกิจกรรมขบวนพาเรด งานแสดงสินค้า นิทรรศการ และการแสดงทางวัฒนธรรมงานต่าง ๆ คงเหลือไว้แต่การไปทำบุญที่วัดของชาวบ้านตามความเชื่อเท่านั้น ชาวนครศรีธรรมราชถือโอกาสนี้เตรียมเครื่องบูชาไม่เพียงแต่สำหรับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเท่านั้น แต่สำหรับวิญญาณอื่นๆ และพระภิกษุสงฆ์ด้วย

เราพาผู้อ่านไปชมประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานนี้ ผ่านเลนส์กัน

         ผู้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรร่วมกันแห่ถาดเครื่องเซ่นไหว้จากศาลากลางไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งเป็นวัดหลักของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในขบวนมีสีสันดึงดูดทั้งชาวบ้านและนักท่องเที่ยว

                  ขบวนแห่พาเหรดเปรตในเทศกาลงานบุญสารทเดือนสิบจากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จะเคลื่อนสู่ถนนราชดำเนิน ตลอดระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตรเศษ ท่ามกลางความตื่นเต้นของประชาชน นักท่องเที่ยวที่รอเฝ้าชมทั้งสองฝั่งถนน ไปยังสนามหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นสถานที่หลักของการจัดงาน

       10th Month Merit Making Nakhon Sri Thammarat Thailand South        โดยขบวนเปรตมีผลงานของนักเรียนนักศึกษาจากสถานศึกษา วัด และชุมชนต่าง ๆ ที่ได้ร่วมกันจัดทำหุ่นเปรตที่ดูน่าเกลียดน่ากลัวขึ้นเพื่อสื่อความหมายถึงคนที่ได้การกระทำผิดต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนผิดศีล 5 และกลายเป็นเปรตเมื่อสิ้นชีวิตลง ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชน นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมงานได้รับรู้ถึงบาปบุญคุณโทษจากการกระทำของตนในชาตินี้ ซึ่งจะส่งผลไปยังชาติภพหน้า ตามหลักของศาสนาพุทธ

         

        งานนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชนผู้ล่วงลับ ตามความเชื่อวิถีพุทธและตามคติความเชื่อของชาวนครศรีธรรมราชที่ว่า เมื่อถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 เรียกว่า “วันรับตายาย” หรือ “วันทำบุญแรก” หรือ“วันทำบุญเล็ก” บรรพชนผู้ล่วงลับที่นรกภูมิจะถูกปล่อยกลับมายังโลกมนุษย์ เพื่อมารับส่วนบุญกุศลจากลูกหลานเป็นวันแรก และจะเดินทางกลับไปนรกภูมิอีกครั้งในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 เรียกว่า “วันส่งตายาย” หรือ “วันทำบุญหลัง” หรือ “วันทำบุญใหญ่” ซึ่งในวันดังกล่าว ชาวนครศรีธรรมราชและชาวภาคใต้ที่นับถือศาสนาพุทธจะนำขนมเดือนสิบ รวมทั้งอาหารคาวหวาน ผลไม้ ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับที่วัดใกล้บ้าน ซึ่งปีวันทำพิธีตรงกับวันพุธที่ 6 ตุลาคม

         

         หลังเสร็จพิธีทางศาสนาแล้ว จะมีการนำขนมเดือนสิบ เช่น ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมดีซำ ขนมไข่ปลา รวมทั้งผลไม้ อาหารคาวหวาน มาตั้งเปรตและชิงเปรตด้วย ซึ่งขบวนพาเหรดเปรตและหุ่นเปรตในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากชาวนครศรีธรรมราชและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก สำหรับประเพณีทำบุญวันสารทเดือนสิบ ถือเป็นงานบุญประเพณีที่สำคัญในภาคใต้ของไทย ลูกหลานหรือญาติพี่น้องของคนในครอบครัวที่ไปทำงานในสถานที่ต่างๆ ต้องลางานหรือหยุดงานเดินทางกลับบ้านเกิด เพื่อมากราบไหว้พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย และผู้ที่เคารพนับถือเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณรวมทั้งจะได้ทำบุญให้แก่บรรพบุรุษผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

PHOTO BY Prasert Thepsri

ABOUT THE AUTHOR
Prasert Thepsri

Prasert Thepsri

ช่างภาพดอกไม้และใบหญ้า

ALL POSTS