HAPPENING BKK
NLINE MAGAZINE
×
คุณแม่ตั้งครรภ์ควรระวัง รู้ทัน COVID-19
by HappBKK
16 เม.ย. 2563, 08:30
  484 views

       การระบาดของไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ปัจจุบันก็ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น มีทั้งผู้ติดเชื้อที่แสดงอาการหรือผู้ที่ได้รับเชื้อแต่ไม่แสดงอาการซึ่งก็มีโอกาสส่งต่อเชื้อไปถึงผู้อื่นได้โดยไม่รู้ตัว และหญิงตั้งครรภ์ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ต้องมีการดูแลตัวเองให้มากขึ้น เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงคลอดเจ้าตัวน้อยออกมาได้อย่างปลอดภัยทั้งแม่และลูก

        นายแพทย์ร่มไทร เลิศเพียรพิทยกุล สูติ - นรีเวช ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวว่า ในช่วงตั้งครรภ์คุณแม่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายมากกว่าช่วงปกติ เช่น ประสิทธิภาพการทำงานของปอดลดลง ปริมาณการใช้ออกซิเจนในร่างกายจะเพิ่มขึ้น ระบบภูมิคุ้มกันของแม่ท้องเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคระบบทางเดินหายใจได้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของคุณแม่ในขณะตั้งครรภ์นั้น ส่งผลให้หากเจ็บป่วยเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัดใหญ่จะมีความรุนแรงมากกว่าคนปกติ แม้ว่าข้อมูลปัจจุบันบ่งชี้ว่าแม่ท้องที่ติดเชื้อ COVID-19 จะมีอาการไม่ต่างจากคนปกติแต่การรักษาจะมีความซับซ้อนกว่า เช่น ต้องคำนึงถึงอายุครรภ์ ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ภาวะคลอดก่อนกำหนด เป็นต้น

        คุณแม่ตั้งครรภ์สามารถดูแลตัวเองให้ห่างไกลจาก COVID-19 ได้ด้วย

 1. หลีกเลี่ยงไม่อยู่ที่แออัดและใช้มาตรการ SOCIAL DISTANCING เว้นระยะห่างทางสังคม
 2. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ล้างมือ เจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น
 3. ใส่หน้ากากอนามัยสม่ำเสมอ
 4. ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอ จาม
 5. ไม่ใช้มือสัมผัสบริเวณตา จมูก ปาก
 6. ห้ามใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ช้อน-ส้อม เป็นต้น
 7. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เน้นอาหารสุก สะอาด
 8. รับประทานวิตามินซีและวิตามินอีตามคำแนะนำของแพทย์
 9. พักผ่อนนอนหลับให้ครบ 8 - 10 ชั่วโมงต่อวัน
 10. ฟังเพลงหรือดูรายการบันเทิงที่ทำให้ผ่อนคลายไม่เครียด
 11. หากคุณแม่ตั้งครรภ์ท่านใดยังต้องทำงาน แนะนำว่าควร Work From Home ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 นี้
 12. หลีกเลี่ยงการใช้รถสาธารณะ ใช้รถส่วนตัวเพื่อเป็นการป้องกันอีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ คุณแม่ตั้งครรภ์ควรระมัดระวังสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ หากมีความกังวลหรือเกิดความผิดปกติใดๆ ของร่างกาย สามารถปรึกษาแพทย์ที่ฝากครรภ์ได้ทันที

ABOUT THE AUTHOR
HappBKK

HappBKK

Live Every Day

ALL POSTS