HAPPENING BKK
NLINE MAGAZINE
×
COVID-19 DIGEST: ปิดเข้าชม ‘พระบรมมหาราชวัง’ และ ‘วัดพระแก้ว’ ชั่วคราว
by HappBKK
23 มี.ค. 2563, 16:57
  469 views

เว็บไซต์ royaloffice ประกาศเรื่อง ปิดการเข้าชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นการชั่วคราว ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยจะปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 ถึง 15 เมษายน 2563

ส่วนเวลาที่เปิดแน่นอนจะแจ้งให้ประชาชนทราบอีกครั้งหนึ่ง

        ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร ก็ได้มีการออกประกาศแจ้งปิดการเข้าสักการะชั่วคราวเช่นกัน ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 15 เมษายน 2563 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่นกัน

ABOUT THE AUTHOR
HappBKK

HappBKK

Live Every Day

ALL POSTS