HAPPENING BKK
NLINE MAGAZINE
×
เปิดพาสปอร์ตไทยเล่มใหม่ ไฮเทคโนโลยีมีความหมาย
by ซัมเมอร์
7 ส.ค. 2563, 14:12
  1,299 views

        สมัยโบราณ คนเดินทางใช้ตราสัญลักษณ์ และเอกสารเป็นใบผ่าน ก่อนจะพัฒนามาเป็นเล่มสมุด สำหรับประเทศไทย หนังสือเดินทางสำหรับไปต่างประเทศมีขึ้นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2436 แต่ยังไม่มีกฎเกณฑ์เข้มงวดในการเข้าออกประเทศ จนถึงยุคสงครามโลกครั้งที่ 1 จึงเกิดปัญหา เมื่อรัฐบาลประเทศต่าง ๆ เริ่มมีการตรวจลงตราหนังสือเดินทางของคนต่างชาติ คนไทยที่ไม่มีหนังสือเดินทางถูกห้ามเข้า จับกุมหรือส่งกลับ ต่อมาในปีพ.ศ. 2460 จึงมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา “ว่าด้วยผู้เดินทางไปนอกพระราชอาณาเขตร์ ให้มีหนังสือเดินทาง”

       จากนั้น เมื่อองค์การสันนิบาตชาติจัดประชุมที่กรุงปารีสในปีพ.ศ. 2563 เพื่อหารือและกำหนดรูปแบบหนังสือเดินทาง ไทยก็ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม นำมาซึ่งการปรับเปลี่ยนรูปแบบของหนังสือเดินทางเป็นเล่มแบบสากล โดยยุคแรกใช้ภาษาฝรั่งเศสกับไทย แล้วเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษกับไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2520 จากนั้นก็พัฒนาสู่ระบบดิจิตอลและอิเลคโทรนิคส์

        ในปีนี้ นักเดินทางไทยก็จะมีพาสปอร์ตเล่มใหม่ที่ใส่เทคโนโลยีและซ่อนความหมายไว้มากมาย...

        เริ่มจากความปลอดภัย ได้มาตรฐานด้วยคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค (Technical Specifications) ตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ป้องกันการปลอมแปลงด้วยภาพใบหน้าเน้น 3 จุด และโฮโลแกรม กับลายเซ็นแบบนูน พร้อมแผ่นใสพิมพ์อักษรเบรลล์ด้านใน

        ทุกหน้ากระดาษจัดพิมพ์ในระบบเทียบเท่าธนบัตร และมีความหมายที่ซ่อนไว้ในลวดลาย เริ่มจาก ประจำยามประยุกต์ เป็นแม่ลายพื้นฐานของไทย ใช้สำหรับออกลาย ผูกลายต่อ ๆ ไป รูปแบบเป็นสี่เหลี่ยมทแยงมุม ตรงกลางเป็นวงกลม มีกระจังใบเทศหรือตาอ้อยสี่ใบ มักจะประดับตามเสา ขอบประตูหน้าต่างโบสถ์วิหารและปราสาท ถือว่าเป็นยามรักษาการณ์ ป้องกันโจรกรรม

        Thai temple Rattanakosinภาพการเดินทางผ่านยุคสมัยในประวัติศาสตร์สี่ราชธานี อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย วัดไชยวัฒนารามอยุธยา ป้อมวิไชยประสิทธิ์ธนบุรี และวัดเบญจมบพิตรรัตนโกสินทร์

        มุมหน้ากระดาษมีภาพช้างน้อยไชโย เมื่อกรีดพลิกเร็วๆ จะเคลื่อนไหวต่อเนื่องชูงวงทักทายได้แบบอนิเมชั่น ช้างเป็นสัตว์ประจำชาติที่เคยอยู่บนธงไทย และไชโย ก็เป็นคำที่สื่อถึงการเฉลิมฉลอง

        ดวงตราบัวแก้ว รูปเทวดาถือดอกบัวและวชิระ เป็นตราราชการตั้งแต่สมัยพระบรมไตรโลกนาถ มีมาตั้งแต่กฎหมายตราสามดวง จตุสดมภ์ จนกลายมาเป็นตราของกระทรวงการต่างประเทศ

       

       พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม เป็นภาพในหน้าแรกและยักษ์วัดแจ้งอยู่หน้าสุดท้าย ยักษ์ไทยมีรูปลักษณ์สง่างาม และยังเป็นผู้ปกป้องรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขับไล่ความชั่วร้าย นอกจากนี้ วัดอรุณยังหมายถึงความรุ่งโรจน์ และมีชื่อเดิมว่าวัดมะกอก ที่กลายมาเป็นชื่อบางกอกหรือกรุงเทพในปัจจุบัน

        ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในพาสปอร์ตเล่มใหม่ที่สวยทันสมัยกว่าเดิม แต่ของใครยังไม่หมดอายุก็ไม่จำเป็นต้องรีบทำใหม่ เพราะรุ่นนี้ยังมีอายุ 5 ปีเท่าเดิม ส่วนพาสปอร์ต 10 ปี กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก่อนออกประกาศต่อไป

fb #LaiiThai

http://catholichaab.com/

https://m.museumsiam.org/

http://www.consular.go.th/

www.Mfa.go.th

 

ABOUT THE AUTHOR
ซัมเมอร์

ซัมเมอร์

เขียนหนังสือ แปลหนังสือ เป็นคอลัมนิสต์พลอยแกมเพชร หลงไหล K-pop และติดตามวงการแฟชั่น

ALL POSTS