HAPPENING BKK
NLINE MAGAZINE
×
The Power of Sustainability ปลุกชีพเสื้อผ้าให้มีคุณค่าด้วยดีไซน์
by HappBKK
25 ม.ค. 2567, 11:35
  249 views

กทม. ร่วมมือ ยัสปาล กรุ๊ป ปั้นโครงการ Thailand Fashion Sustainability Movement คืนชีวิตและสร้างคุณค่าให้เสื้อผ้า ร่วมสร้างความยั่งยืน พร้อมส่งต่อพลังแห่งการให้คืนสู่สังคม

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรุงเทพมหานคร กับ บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) โดยมี นายวิสิทธิ์ สิงห์สัจจเทศ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม เพื่อจัดทำโครงการ Thailand Fashion Sustainability Movement ที่มีเป้าหมายในการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเสื้อผ้า ด้วยการคืนชีวิตให้กับเสื้อผ้าที่ไม่ได้จัดจำหน่ายแล้ว นำมาเติมไอเดียและดีไซน์ขึ้นใหม่อย่างสร้างสรรค์ และส่งมอบให้กับ กทม. เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงาน หรือมูลนิธิสาธารณกุศลต่างๆ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคร เผยว่า “การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Thailand Fashion Sustainability Movement ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการประกาศเจตนารมย์ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการสิ่งของเหลือใช้ให้สามารถนำมากลับมาเป็นทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างครบวงจรตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ได้อย่างเป็นรูปธรรม และนับเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านการจัดการเสื้อผ้าและสิ่งทอให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งถือเป็นความท้าทายในการแก้ไขปัญหาขยะของเมือง เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป”

นายเควินทร์ สิงห์สัจจเทศ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) เผยว่า “ยัสปาล กรุ๊ป ได้ตระหนักถึงการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “The Power of Sustainability” ในการดำเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อให้องค์กร ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สามารถเติบโตพัฒนาร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในแต่ละปีทางยัสปาล กรุ๊ป จะมีเสื้อผ้าที่ไม่ได้จัดจำหน่ายและยังไม่ผ่านการใช้งานคงเหลืออยู่จำนวนมาก ทางยัสปาล กรุ๊ป จึงมองเห็นโอกาสในการสร้างคุณค่าจากเสื้อผ้าเหล่านี้ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด จึงเป็นที่มาของโครงการ Thailand Fashion Sustainability Movement ที่จะคืนชีวิตให้กับเสื้อผ้า ด้วยการดัดแปลง และตกแต่งให้สวยงาม สร้างสรรค์ขึ้นเป็นดีไซน์ใหม่ พร้อมส่งต่อไปยังผู้ที่ต้องการใช้งานจริงๆ ซึ่งเราได้รับความร่วมมือจากทางกรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยสำนักสิ่งแวดล้อม มารับเสื้อผ้าเหล่านี้ไปบริจาค ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ต้องการผ่านหน่วยงาน หรือมูลนิธิสาธารณกุศลต่างๆ รวมไปถึงการร่วมมือกันพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ ในด้านการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่สังคมอย่างแท้จริง”

นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจาก 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยรังสิต  ที่ให้น้องๆ นักศึกษาสาขาด้านการออกแบบแฟชั่นดีไซน์ มาเป็นตัวแทนของพลังจากคนรุ่นใหม่ ร่วมออกไอเดียสร้างสรรค์เสื้อผ้าให้สวยงามตามจินตนาการ ภายใต้คอนเซปต์ “Dream Diaries” ที่ได้ชวนน้องๆ มาส่งต่อความรัก ความฝัน การแบ่งปัน ผ่านผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาจากลายเส้น พร้อมส่งเรื่องราวดีๆ แทนความรู้สึกของน้องๆ ที่เป็นผู้ให้ผ่านลวดลายบนเสื้อผ้าไปยังผู้รับ เพื่อเป็นการปลูกฝังแนวคิดการสร้างความยั่งยืนให้กับดีไซเนอร์รุ่นใหม่ที่จะเติบโตต่อยอดเป็นอนาคตของอุตสาหกรรมแฟชั่นของไทยต่อไป

สำหรับโครงการ “Thailand Fashion Sustainability Movement” นับเป็นก้าวสำคัญที่เป็นแนวทางการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินงานธุรกิจขององค์กร โดยที่ผ่านมายัสปาล กรุ๊ป ได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่จะส่งเสริมและตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การสร้างสรรค์ Sustainable Collection ซึ่งเป็นแฟชั่นที่มาจากวัตถุดิบธรรมชาติ หรือกระบวนการผลิตที่สร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

ABOUT THE AUTHOR
HappBKK

HappBKK

Live Every Day

ALL POSTS