HAPPENING BKK
NLINE MAGAZINE
×
เรียนไปร้อง (เพลง) ไปกับคอนเสิร์ตวงฮิปฮอปเยอรมัน EINSHOCH6
by HappBKK
23 พ.ค. 2562, 20:59
  755 views

พบกับการทัวร์คอนเสิร์ตคร้ังแรกในประเทศไทยกับวงดนตรีสัญชาติเยอรมัน EINSHOCH6 จากมิวนิคที่จะมาเป็นอีกสีสันหนึ่งของการแข่งขันเยอรมันโอลิมปิกวิชาการ

        วง EINSHOCH6 เป็นทูตส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อเป็นสะพานก้าวข้ามภาษาผ่านดนตรีและบทเพลงฮิปฮอป ทำให้การเรียนภาษาเยอรมันสนุกสนาน น่าสนใจและง่ายขึ้น ซึ่งวงได้ตระเวนทัวร์มาแล้วกว่า 20 ประเทศ และคร้ังนี้จะทัวร์คอนเสิร์ตจากภาคเหนือจรดภาคใต้ รวมทั้งหมด 5 คอนเสิร์ต เป็นระยะเวลากว่า 10 วัน ทัวร์คอนเสิร์ตครั้งนี้จะเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการแข่งขันเยอรมันโอลิมปิกวิชาการ (NDO) ซึ่งจัดขึ้นหลายจังหวัด อาทิ กรุงเทพฯ ขอนแก่น เชียงใหม่และภูเก็ต ผู้ชนะการแข่งขันครั้งนี้จะไดรั้บเกียรติเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันเยอรมันโอลิมปิกวิชาการระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APDO) เพื่อแข่งกับประเทศอื่นๆ อีกจำนวน 12 ประเทศ

   

     การแข่งขันเยอรมันโอลิมปิกวิชาการเป็นอีกโครงการที่ทางสถาบันเกอเธ่ประเทศไทยให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมาเพื่อเป็ นการส่งเสริมสถาบันการศึกษาที่มีความสนใจในวัฒนธรรมและการศึกษาด้านภาษาเยอรมัน แต่ละสถาบันการศึกษาที่มีการสอนภาษาเยอรมันเป็นภาษาที่ 2 หรือภาษาที่ 3 นั้นสามารถร่วมส่งนักเรียน จำนวน 2 คน เข้าร่วมแข่งขันในระดับ German A1 หรือ German A2 แข่งกับโรงเรียนอื่นๆ ทั่วภูมิภาค

       วง EINSHOCH6 นำเสนอวิธีการเข้าถึงภาษาเยอรมันได้ง่ายขึ้นผ่านดนตรีและบทเพลงฮิปฮอปรวมถึงการแร็พด้วยการให้นักเรียนและผู้เข้าชมร่วมกิจกรรมกับวงหลังจากที่การแข่งขันเยอรมันโอลิมปิกวิชาการอันเข้มข้นเสร็จสิ้นลงไปแล้ว เพื่อให้ทุกคนได้ผ่อนคลายและสนุกสนานไปกับจังหวะดนตรี คอนเสิร์ตจะเปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าชมฟรี โดยสถานที่ในการจัดคอนเสิร์ตมีดังนี้

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน เวลา 18.30 น.| Opening Concert: กรุงเทพมหานคร (สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย)

วันพุธที่ 12 มิถุนายน เวลา 14.30 น. | จังหวัด ขอนแก่น (โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย)

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน เวลา 13.30 น. | จังหวัดเชียงใหม่ (โรงเรียนวัฒโนทัยพายัภ)

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน เวลา 18.30 น.| จังหวัดภูเก็ต (โรงแรมบียอนด์ป่าตอง)

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน เวลา 13.30 น. | Award Show: กรุงเทพมหานคร (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา)

       สิ่งที่พิเศษนอกเหนือจากวงดนตรีคือ ตลาดนัดเยอรมัน ที่จะจัดขึ้นก่อนการ แสดงคอนเสิร์ตในวันที่ 10 มิถุนายน ต้ังแต่ เวลา 17.00 น. เป็ นต้นไป ณ สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ ภายในตลาดจะมีการขายอาหารเยอรมันแสนอร่อย อาทิ Leberkäse im Wecken และอื่นๆ อีกมากมาย เป็นการอุ่นเครื่องก่อนจะพบกับความสนุกจากวง EINSHOCH6

 

[บทความประชาสัมพันธ์]

ABOUT THE AUTHOR
HappBKK

HappBKK

Live Every Day

ALL POSTS