HAPPENING BKK
NLINE MAGAZINE
×
ลัช ประเทศไทย   เปิดตัวแคมเปญเพื่อการกุศลสนับสนุนความเท่าเทียมในสังคมไทย
by HappBKK
31 พ.ค. 2567, 15:23
  138 views

All are Welcome Always: "เราเชื่อมั่นในสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันของทุกคน โดยไม่คำนึงถึงเพศ เชื้อชาติ หรือภูมิหลัง" หัวใจและจิตวิญญาณของแบรนด์

ลัช ประเทศไทย แบรนด์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมสดจากธรรมชาติและทำด้วยมือ ได้จัดทำแคมเปญสนับสนุนด้านสิทธิมนุษยชน สวัสดิภาพของสัตว์ และสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเริ่มต้นก้าวสำคัญในปี พ.ศ. 2567 ลัช ประเทศไทยได้ทำการเปิดตัวแคมเปญ “Equality for All” ด้วยสบู่ก้อน Equality Soap โดยรายได้ 100% ในการจำหน่ายสบู่ เมื่อหักภาษีแล้ว จะนำไปสนับสนุนการทำงานขององค์กรเพื่อการกุศลต่าง ๆ ที่ทำงานในด้านความเท่าเทียม รวมถึงจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กที่ยากไร้ในประเทศไทย

สบู่ก้อน Equality Soap ทำด้วยมือจากส่วนผสมที่สดใหม่ มีรูปร่างเป็นรูปหัวใจสีแดง และมีเครื่องหมายเท่ากับอยู่ตรงกลางเพื่อแสดงถึงความเท่ากัน โดยเปิดตัวในเดือนแห่งความหลากหลายและความเท่าเทียม (Pride Month) นี้ โดยจะวางจำหน่ายในวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ทั้งหน้าร้านทุกสาขา หรือผ่านเว็บไซต์ th.lush.com เพื่อจุดประสงค์ในการสนับสนุนและเฉลิมฉลอง Pride Month

LUSH for Pride Monthสบู่ก้อน Equality ประกอบไปด้วย น้ำมันหอมระเหยสกัดจากกุหลายแดง (Red Rose Petal Infusion) โกโก้บัตเตอร์ออร์แกนิคที่ทำการซื้ออย่างมีจริยกรรม (Fair Trade Cocoa Butter) ซึ่งมาจากชุมชนในประเทศเปรู ประเทศโคลอมเบีย หรือสาธารณรัฐโดมินิกัน นอกจากนี้ยังมีน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัด (Extra Virgin Coconut Oil) และน้ำมันหอมระเหยสกัดจากมะนาวซิซิลี (Sicilian Lemon Oil) อีกด้วย สบู่ก้อนนี้ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไร้บรรจุภัณฑ์​ (Naked packaging) ซึ่งเป็น 1 ในเป้าหมายหลักของแบรนด์ที่ต้องการให้โลกของเราเขียวชะอุ่มขึ้นอีกครั้ง ภายในความคิดของผู้ก่อตั้งแบรนด์ว่า “Leaving the World LUSHER Than We Found It”

โดย ลัช ประเทศไทย คาดหวังว่าแคมเปญเพื่อการกุศลนี้ จะเป็นสัญลักษณ์ของความหวัง การรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในสังคม และจะช่วยผลักดันให้ภาคส่วนต่าง ๆ เล็งเห็นถึงความสำคัญในประเด็นความหลากหลายและความเท่าเทียมให้มากขึ้น 

LGBTQ+ and LUSH charityแคมเปญ Equality for All ที่เปิดตัวครั้งนี้ คือก้าวแรกของแคมเปญที่ ลัช ประเทศไทยได้ตั้งเป้าเอาไว้ โดยมีการร่วมมือกับองค์กรการกุศลที่ทำงานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมถึง 3 องค์กร ได้แก่ 

  • มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ สวิง (SWING - Service Workers in Group Foundation) เป็นมูลนิธิที่ไม่แสวงผลกำไร มีเป้าหมายในการช่วยเหลือเพื่อนพนักงานบริการไม่ว่าจะเพศใดก็ตาม เพื่อเป็นการพิสูจน์ให้สังคมได้เข้าใจว่า พนักงานบริการคือ “มนุษย์” คนหนึ่ง ที่มีศักยภาพและมีความสามารถ เพียงแค่พวกเขานั้นขาดโอกาสด้านต่าง ๆ ที่จะได้แสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพของตน นอกจากนี้ยังมีจุดประสงค์เพื่อให้เพื่อนพนักงานบริการสามารถประกอบอาชีพนี้ได้อย่างสุจริตและสามารถเข้าถึงสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ทางเพศ (SRHR) เอชไอวี สุขภาพ การศึกษา และบริการทางสังคม โดยปราศจากการตีตรา การเลือกปฏิบัติ และการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
  • มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ (Foundation for SOGI Rights and Justice: FOR-SOGI) เป็นมูลนิธิที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้านความเป็นธรรมทางเพศ นอกจากนี้ยังเป็นที่ให้คำปรึกษา สร้างความตระหนักและความเข้าใจของสาธารณชนด้านสิทธิความเป็นธรรมทางเพศ อีกทั้งยังมีการผลักดันนโยบายสาธารณะ กฎหมาย ศึกษาและ/หรือสนับสนุนให้เกิดงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนด้านความเป็นธรรมทางเพศ รวมไปถึงการส่งเสริม สร้างความเข้มแข็งในประเด็นของความเสมอภาคเท่าเทียมและความเป็นธรรมทางเพศอีกด้วย 
  • มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (Thai Transgender Alliance - ThaiTGA) มีเป้าหมายในการดำเนินงานด้วยการสนับสนุนให้กะเทยในสังคมไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างรอบด้าน พัฒนาสิทธิมนุษยชนของกะเทยในประเทศไทยโดยการผ่านนโยบายและกลยุทธ์การสนับสนุน และยังมีการขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพ การแสดงออกทางเพศสภาพ และคุณลักษณะทางเพศ​ (The Gender Identity, Gender Expression, and Sex Characteristics Act. B.E. 256x - GEN ACT)  

ทั้ง 3 องค์กรที่กล่าวไปข้างต้น ถือว่าเป็นองค์กรที่ช่วยผลักดันและให้ความสำคัญในด้านสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียม ไม่ใช่เพียงแค่ของกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือเพียงแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น เพราะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการศึกษา สุขภาพกายและจิตใจ การใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ รวมไปถึงยังเป็นองค์กรหลักที่ช่วยผลักดันร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ - ๖ พ.ศ. …. (สมรสเท่าเทียม) เพื่อให้ทุกคนสามารถสมรสและเข้าถึงสิทธิพื้นฐาน รวมไปถึงสิทธิประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฎหมายได้ โดยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็น ชาย และ หญิง เท่านั้น 

DRAG queen

“นอกจากนี้เรายังได้รับความร่วมมือจาก Drag Race Thai Fans ซึ่งเป็นพันธมิตรจากชุมชนและเพื่อนร่วมงานของเรามาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2566 เริ่มต้นด้วยความต้องการของเรา ที่อยากให้ชุมชน Drag และ LGBTQAIN+ ในประเทศไทยมีการเติบโตขึ้น เราต้องการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเพื่อน ๆ ในชุมชนมากขึ้น Drag Race Thai Fans เคยเป็นเพียงกลุ่มสนทนาเล็ก ๆ สำหรับแฟนคลับรายการ RuPaul’s Drag Race ในช่องทางออนไลน์ แต่ในปัจจุบันชุมชนมีการเติบโตขึ้น เป็นชุมชนที่มีทั้งผู้ที่ประกอบอาชีพ Drag เอง ผู้ที่รักศิลปะการเป็น Drag หรือเป็นแม้แต่แฟนคลับรายการที่คอยติดตาม จนสามารถกลายมาเป็นผู้จัดงาน Drag และ LGBTQAIN+ ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยได้ เราดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เห็นการเติบโตของชุมชนและได้ก้าวไปข้างหน้าพร้อม ๆ กัน” นายฉัตรตฤณ​ บุญรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายโซเชียลมีเดียและประชาสัมพันธ์ กล่าว

**แคมเปญนี้ไม่ใช่แคมเปญที่มีค่าใช้จ่ายในการร่วมมือระหว่างองค์กร การร่วมมือทั้งหมดเกิดขึ้นเพื่อการสนับสนุน 3 องค์กร (SWING, For SOGI, และ ThaiTGA) เท่านั้น**

 

 

ABOUT THE AUTHOR
HappBKK

HappBKK

Live Every Day

ALL POSTS