HAPPENING BKK
NLINE MAGAZINE
×
นิทรรศการ “SWAMPED : ท่วม” ที่บ้านเก่าของนักอนุรักษ์ธรรมชาติซึ่งปรับปรุงใหม่ให้เป็นหอศิลป์
by HappBKK
24 ก.พ. 2564, 16:20
  367 views

       วารินแล็บ คอนเท็มโพรารี หอศิลป์แห่งใหม่ เปิดตัวพร้อมนิทรรศการศิลปะการจัดวาง (installation art) ณ บ้านเก่าอายุกว่า 100 ปีของนายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล นักอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งถูกปรับปรุงใหม่ให้เป็นหอศิลป์ ในย่านศูนย์กลางของงานศิลปะอย่างซอยเจริญกรุง 36

Swamp art exhibition  swamped art at warren lab

         “SWAMPED : ท่วม” เป็นนิทรรศการเปิดตัวของวารินแล็บ คอนเท็มโพรารี ที่รวบรวมขยะจำนวนมากเพื่อนำเสนอปัญหา ขยะที่ท่วมท้นในปัจจุบัน และวิพากษ์พฤติกรรมการบริโภคทรัพยากรของมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของปัญหานี้ รวมถึงเสนอ แนวคิดของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของหอศิลป์ที่ต้องการสร้างพื้นที่ สำหรับการพูดคุยถึงประเด็นทางสังคมต่างๆ ผ่านงานศิลปะ โดยในปี 2564 นี้จะเน้นไปที่ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

4 ศิลปินจาก 4 สาขา ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์ (ประติมากรรม และการแสดง) ธนวัต มณีนาวา (การขึ้นรูปแบบลอยตัว)เพลินจันทร์ วิญญรัตน์ (สิ่งทอ)นท พนายางกูร (เสียง) รวมมือในนิทรรศการครั้งนี้

        นิทรรศการ “SWAMPED : ท่วมผ่านการคัดสรรและนำเสนอเนื้อหาโดย สุคนธ์ทิพย์ ประหารภาพ และออกแบบ ประสบการณ์การเข้าชมโดย พงษ์พันธ์ สุริยภัทร และทีมงานจากบริษัท อินเตอร์แอคชั่น ดีไซน์สตูดิโอ จำกัด นิทรรศการชุดนี้ชี้ให้เห็นว่าสาเหตุหลักของปัญหาขยะคือมนุษย์​ ผ่านศิลปะการขึ้นรูปแบบลอยตัวที่มีความสนุกสนาน ในแบบฉบับของ ธนวัต มณีนาวา และสื่อถึงผลลัพธ์ที่ตามมาของปัญหา ในเชิงสัญลักษณ์ด้วยผลงานสิ่งทอผืนใหญ่ของ เพลินจันทร์ วิญญรัตน์ ที่แสดงให้เห็นสภาพสังคม ที่แวดล้อมไปด้วยขยะ ในขณะเดียวกัน ประติมากรรมและการแสดง โดย ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์ กระตุ้นให้ผู้ชม ฉุกคิดและตั้งคำถามกับพฤติกรรมของตน ซึ่งจะนำไปสู่ความตระหนักรู้และลงมือ แก้ไขปัญหา นอกจากการรับรู้ด้วยภาพแล้ว นิทรรศการ “SWAMPED : ท่วม ยังกระตุ้นผัสสะการรับรู้ส่วนอื่นๆ ของผู้ชม โดยเมื่อผู้ชมเคลื่อนไหวตำแหน่งของตนระหว่างแต่ละจุดภายในงาน กลไกเทคโนโลยีจะสร้างให้เกิดเสียงบรรยากาศต่าง ๆ ซึ่งประพันธ์โดย นท พนายางกูร เพื่อสื่อสารเชิงสัญญลักษณ์ว่าการกระทำของมนุษย์ไม่ว่าจะไปในทิศทางใดล้วนมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม

        วารินแล็บ คอนเท็มโพรารี ทำงานร่วมกับชุมชนซอยเจริญกรุง 36 โดยขอความร่วมมือจากชุมชนในการแยกขยะ และรวบรวมวัสดุเหลือใช้เพื่อนำมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชุดนี้ นอกจากนี้ วารินแล็บ คอนเท็มโพรารี ได้เชิญชวนองค์กร ต่างๆ เพื่อรณรงค์การแยกขยะ ทั้งภายในองค์กร และในครัวเรือน โดยนำขยะและวัสดุเหลือใช้บางประเภทมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

ทั้งนี้ องค์กรที่สนับสนุนขยะเหลือใช้ในนิทรรศการ “SWAMPED : ท่วม” ประกอบด้วย

●       บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

●       บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

●       บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

●       ร้านอาหารมะเก่า

●       เอสซีจี

●       ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

●       บริษัท สยามมิชลิน จำกัด

●       บริษัท โอมิเซะ จำกัด

●       วิสาหกิจชุมชนรีไซเคิล เพื่อสิ่งแวดล้อม จังหวัดระนอง

●       สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส

นิทรรศการชุด “SWAMPED : ท่วม” จะเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมถึง 21 เมษายน 2564

วารินแล็บ คอนเท็มโพรารี ตั้งอยู่ที่ ห้อง 3101 โอ พี การ์เด้น

ซอยเจริญกรุง 36 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เวลาทำการ วันอังคารถึงวันเสาร์ เวลา 10.30 น. ถึง 19.30 น.

www.warinlab.com 

ABOUT THE AUTHOR
HappBKK

HappBKK

Live Every Day

ALL POSTS