HAPPENING BKK
NLINE MAGAZINE
×
“My Way” โดยศิลปินจากมูลนิธิออทิสติกไทย และมูลนิธิ ณ กิตติคุณ
by HappBKK
25 พ.ย. 2562, 16:20
  467 views

ซีรีส์สุดท้ายของปี Art Rotation Series ครั้งที่ 7 ณ โรงแรม 137 พิลลาร์ สวีท แอนด์ เรสซิเดนท์ กรุงเทพฯ

        โรงแรม 137 พิลลาร์ สวีท แอนด์ เรสซิเดนท์ กรุงเทพฯ จัดงานแสดงศิลปะ Art Rotation Series ครั้งที่ 7 ซึ่งจะเป็นซีรีส์สุดท้ายของปีนี้  และส่งท้ายความสำเร็จของการจัดงาน Art Rotation Series ด้วยผลงานศิลปะในคอลเล็กชั่น “My Way” อันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมไปถึงคลาสสอนศิลปะที่น่าสนใจอีกมากมาย

        ศิลปะคนนอก (Outsider Art) หรือผลงานศิลปะที่รังสรรค์ขึ้นโดยบุคคลที่ไม่ได้รับการฝึกฝนหรือร่ำเรียนมาทางด้านศิลปะโดยตรง ซึ่งผลงานจากศิลปินคนนอก จะเป็นไฮไลท์สำคัญของการจัดงาน Art Rotation Series ในครั้งนี้  โดยทางโรงแรมฯได้ให้การสนับสนุนสองมูลนิธิที่ใช้งานศิลปะในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในกลุ่มออทิสติก ซึ่งตรงกับนโยบายทางด้านการตอบแทนและรับผิดชอบต่อสังคมของทางโรงแรมฯ (CSR)  การจัดงานแสดงศิลปะในครั้งนี้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และทุกท่านยังสามารถให้การสนับสนุนสองมูลนิธิได้โดยการอุดหนุนผลงานของศิลปิน รายได้ทั้งหมดจากการขายภาพจะมอบให้แก่มูลนิธิออทิสติกไทย และมูลนิธิ ณ กิตติคุณโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่าย

        กลุ่มศิลปินจากมูลนิธิออทิสติกไทย และมูลนิธิ กิตติคุณจะนำผลงานอันโดดเด่นของพวกเขามาจัดแสดง โดยส่วนใหญ่แล้วศิลปินกลุ่มนี้จะรังสรรค์งานศิลปะขึ้นจากจินตนาการอย่างไม่มีระเบียบแบบแผน แต่จะถูกกลั่นกรองออกมาจากความรู้สึกนึกคิดและความเป็นตัวตนของพวกเขาเองอย่างแท้จริง พวกเขายังใช้งานศิลปะเป็นช่องทางในการสร้างความสุข และความสบายใจให้แก่ตนเองอีกด้วย

        มูลนิธิ กิตติคุณ ได้จดทะเบียนมูลนิธิในปีพ.. 2547 มีพันธกิจหลักคือสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ให้ประโยชน์กับ ชีวิตประจำวัน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ และช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ ด้วยการใช้สื่อหลักคือ ดนตรี  และการทำงานศิลปะแบบต่างๆ ไม่เพียงเพื่อให้เค้าได้พัฒนาการเคลื่อนไหวของอวัยวะและกล้ามเนื้อ แต่ยังช่วยพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา และยังช่วยทำให้ศิลปินเกิดความภาคภูมิใจและมีความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยทำให้ศิลปินเกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานชิ้นต่อๆไป ในส่วนของมูลนิธิออทิสติกไทย ได้มีการก่อตั้ง “Art Story by Autistic Thai” หรือธุรกิจเพื่อสังคมของกลุ่มเด็กพิเศษและบุคคลออทิสติกแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งโครงการนี้ต่อยอดมาจากการบำบัดและฟื้นฟูเด็กออทิสติกของมูลนิธิออทิสติกไทย เพื่อช่วยเสริมทักษะให้ศิลปินกลุ่มนี้สามารถรังสรรค์ผลงานศิลปะอันยอดเยี่ยม เพื่อช่วยในการหารายได้เลี้ยงชีพและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเอง

       

        มูลนิธิออทิสติกไทยจะเปิดคลาสสอนงานศิลปะสองวัน ในวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม ทำการสอนนำโดย ทิว วัชรพล ดอชนะ ศิลปินคนนอกมากความสามารถจาก Art Story by Autistic Thai และในวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม พบกับคลาส “Upcycle Plants” ทำการสอนโดยครูพิ้งค์ เพียงกาญจน์ สุวรรณปัทม อาจารย์ด้านศิลปะบำบัด ที่จะมาเปิดคลาสสอนทำกระถางต้นไม้ประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล ทุกคลาสจะเปิดให้ประชาชนทั่วไป และเด็กๆ (ไม่จำกัดอายุ) ที่มีความสนใจ สามารถเข้าร่วมคลาสได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย คลาสเริ่มเวลา 15.00 น. ไปจนถึง 17.00 น.

       

        ผลงานศิลปะคอลเล็กชั่น “My Way” จะจัดแสดงที่บ้านบอร์เนียวคลับ และลูอีส ทิฟฟิน กริลล์ บนชั้น 26 ของ โรงแรม 137  พิลลาร์ สวีท แอนด์ เรสซิเดนท์ กรุงเทพ ฯ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ไปจนถึงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 นิทรรศการเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 11.00 - 20.00 น. ของทุกวัน

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน Art Rotation Series ครั้งที่ 7 หรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อภาพวาดกรุณาติดต่อคุณท็อปที่เบอร์โทรศัพท์ 089-459-1545 หรือติดต่อโรงแรม 1ที่เบอร์โทรศัพท์  02-079-7000 เพื่อติดต่อเข้าเยี่ยมชมงานศิลปะ

[บทความประชาสัมพันธ์]

ABOUT THE AUTHOR
HappBKK

HappBKK

Live Every Day

ALL POSTS